Wanneer gedragstherapie?

Door verschillende oorzaken en gebeurtenissen kan er probleemgedrag bij een hond ontstaan. Zo kan het liggen aan de socialisatie van de hond, de opvoeding, de omgang met de hond, een traumatische ervaring of factoren in de omgeving. Natuurlijk kunnen er ook lichamelijke oorzaken ten grondslag liggen aan het probleemgedrag van uw hond.

Probleemgedrag is gedrag dat het dier vertoont en wat een probleem vormt voor de eigenaar en/of omgeving. Dit kan in de dagelijkse omgang tot vervelende of zelfs gevaarlijke situaties leiden. Belangrijk om te weten is dat een gedragsprobleem zich vaak niet uit zichzelf oplost en zelfs alleen maar erger kan worden wanneer er niets aan wordt gedaan. Wanneer een gedragsprobleem nog niet zo lang bestaat is het gemakkelijker om er iets aan te doen en kan er sneller resultaat worden bereikt. Het is daarom aan te bevelen om zo snel mogelijk deskundige hulp in te schakelen op het moment dat zich een gedragsprobleem voor doet.

Gedragstherapie voor uiteenlopende redenen
Voorbeelden van gedragsproblemen waarbij gedragstherapie een oplossing zou kunnen zijn staan hieronder genoemd.

•    Agressie ten opzichte van mensen
•    Agressie naar soortgenoten
•    Angst ten opzichte van mensen
•    Angst voor soortgenoten
•    Angst voor geluiden (onweer,  harde geluiden)
•    Hyperactiviteit of depressiviteit
•    Niet alleen thuis kunnen blijven (slopen, onzindelijkheid, blaffen of janken)
•    Onzindelijkheid
•    Najagen (joggers, fietsers, dieren, schaduwen of lichtjes)
•    Verdedigen van de eigenaar, voerbak, speeltjes en/of ligplek
•    Zelfbeschadiging
•    Stereotypieën (constant uitvoeren van dezelfde gedragingen)
•    Ongehoorzaamheid (aan de lijn trekken, etc.)