Werkwijze bij een gedragsconsult

Door middel van een gedragsconsult en gedragstherapie wordt de oorzaak van het probleem achterhaald en wordt er een advies gegeven voor het oplossen van het probleemgedrag. Bij een gedragsconsult wordt altijd specifiek gekeken naar de onderliggende oorzaak van het gedrag. Voor een succesvol resultaat is het namelijk van belang dat niet alleen de symptomen van het probleemgedrag bestreden worden, maar dat de daadwerkelijke oorzaak van het probleem wordt aangepakt.

Bij het gedragsconsult krijgt u van te voren een uitgebreide vragenlijst over het gedrag van uw hond opgestuurd. Deze vragenlijst gaat in op de specifieke omstandigheden en in het bijzonder het probleemgedrag van uw hond. Vervolgens komt er een huisbezoek, waarbij aan de hand van de vragenlijst een uitgebreid gesprek plaatsvindt over het probleemgedrag van uw hond. Tijdens het huisbezoek zal het gedrag van uw hond worden geobserveerd en indien nodig zal er een gedragstest worden uitgevoerd. Aan de hand van de vragenlijst, het gesprek en de gedragsobservaties zal er een diagnose en een daarbij passend advies en behandelingsplan worden opgesteld.  Na het gesprek krijgt u een hand-out toegestuurd, waarbij alle adviezen en behandelingen duidelijk op papier zijn uitgewerkt, zodat u stapje voor stapje kunt gaan werken aan het veranderen en verbeteren van het gedrag van uw hond. Naast dat de training op papier voor u wordt uitgewerkt, zal ik ook met u en uw hond samen de voorgestelde training gaan oefenen.

Tarieven
Een gedragsconsult bij u thuis kost € 95 inclusief B.T.W. 

Hierin zijn inbegrepen de vragenlijst, het huisbezoek, het advies- en behandelingsplan en nazorg gedurende 3 maanden.

Voor reiskosten wordt €0,28 cent per km vanaf het centrum van Bemmel gerekend